Tvorba webových stránek a eShopůZaložit webové stránkyZaložit e-shop

Naše služby

 

 

 

Jsme připraveni přizpůsobit povrch Vaší podlahy Vašim požadavkům, ať už půjde o podlahu novou,
nebo takovou, která ledacos pamatuje.
Nabízené hmoty mají vysokou přilnavost ke všem stavebním podkladům – beton, anhydrit, dlažba, dřevo, sklo …
Výsledkem bude souvislá nepropustná plocha beze spár, odolávající vysokému namáhání mechanickému (otěruvzdorná) i chemickému (odolná solím, ropným produktům, rozpouštědlům i roztokům kyselin a louhů).

Přípravné práce
Přípravným pracím věnujeme mimořádnou pozornost, protože i malá vada může ovlivnit vzhled hotového díla.
Výtluky a trhliny předem vyplníme epoxidovými tmely.
Nerovnosti a nesoudržné vrstvy odstraníme broušením diamantovými nástroji, na velkých plochách také tryskáním ocelovými broky, případně frézováním.
Hrubost betonu a drobné nerovnosti lze odstranit vyrovnávací stěrkou v potřebné tloušťce vrstvy (1 – 15 mm).
Dilatační spáry vyplníme speciálními trvale pružnými tmely.
Čištění pod nátěr/stěrku – je nutné dosáhnout téměř sterilního prostředí všemi dostupnými prostředky. Přehlédnutý prach po broušení či zrnko písku může negativně ovlivnit výsledný efekt.
Penetrace podkladu příslušnými prostředky zajistí potřebnou celoplošnou přilnavost všech následujících vrstev.


Epoxidové systémy
pochůzné za 24 hodin, plné zatížení za 3 – 5 dní (při 20ºC a dle tloušťky vrstvy)

POLYCOL 301 - tenkovrstvé nátěry 0,2 až 0,3 mm – pro plochy se středním zatížením. Vlastní nátěr je lesklý, přesto nesmýkavý. Je nutné použít tmavší odstíny s dobrou krycí schopností. Chrání plochu před vnějšími vlivy, barevně ji sjednotí, kopíruje povrch podkladu.
ceny od 130 Kč/m²

POLYCOL 301 - silnovrstvé nátěry 0,4 až 0,7 mm – pro plochy s těžkým zatížením. Vlastní nátěr je lesklý, přesto nesmýkavý. Navíc lze provést křemičitý vsyp mezi 2. a 3. vrstvu nátěru (šikmé vjezdové rampy apod.), nebo dekorativní úpravu barevnými písky nebo „chipsy“ a uzavírací vrstvou transparentního laku.
Lze využít celé škály vyráběných barev a odstínů. Chrání plochu před vnějšími vlivy, barevně ji sjednotí, slabší vrstva kopíruje povrch podkladu.
ceny od 190 Kč/m²

POLYCOL 321 – litá epoxidová stěrka 0,9 až 2 mm – pro plochy s těžkým zatížením. Vytváří lesklou nesmýkavou plochu s vysokou odolností. Nanáší se na penetraci provedenou adhezním můstkem o tl. 0,5 mm.
Tato úprava za předpokladu dobře vyrovnaného podkladu zajistí zalití zbytkových nerovností. Silnější vrstva stěrky snadněji vytváří požadovanou hladinu než slabá.
ceny od 390 Kč/m²

POLYCOL 321 – samonivelační epoxidová stěrka od 2 mm výše – pro plochy s těžkým zatížením. Nanáší se na penetraci provedenou adhezním můstkem o tl. 0,5 mm.
Tato úprava beze zbytku zajistí zalití veškerých zbytkových nerovností. Dokonale se slévá a vytváří tak nesmýkavou hladinu s vysokou odolností a vysokým leskem. Stěrku je možné opatřit vsypem barevných „chipsů“ a získat tak působivou dekorativní podlahovou plochu.
cena stěrky 650 Kč/m² + 225 Kč/m² za každý další mm tloušťky vrstvy

GRANILIT - dekorativní epoxidová stěrka od 2 mm výše – probarvená hmota obsahující barevná plastová plniva. Tím je dosaženo dekorativního vzhledu plochy v jedné operaci, bez potřeby vsypů a lakování. Vlastnostmi se od výše uvedené stěrky neliší.
cena 750 Kč/m² + 250 Kč/m² za každý další mm tloušťky vrstvy

TEKUTÁ DLAŽBA - systém z barevných písků od 5 mm výše – kompozice barevných písků a transparentní pryskyřice. Možnost mnoha odstínů barevných písků a jejich kombinací. Doporučená tlouštka vrstvy 8-10 mm. Vhodné pro vstupní haly, terasy, schodiště a prostory kolem bazénů, ale i pro velmi zatěžované plochy jako jsou komunikační trasy ve výrobních halách a skladech.
ceny od 700,-Kč

Metylmetakrylátové systémy

UMAFLOR , DURACONsamonivelizující stěrkové systémy, jejichž obrovskou výhodou je krátká doba tuhnutí. Každá z vrstev je plně zatížitelná již za 2 hodiny po aplikaci. Jsou proto vhodné nejen pro rychlé opravy výtluků a trhlin, ale i pro tzv. „víkendové akce“, kdy je třeba vytvořit novou podlahu téměř za provozu.
Vyrábí se mnoha barvách a odstínech a lze je kombinovat i s barevnými písky nebo „chipsy“ a bezbarvým lakem. Nevýhodou je o něco vyšší cena (výpočet případ od případu) a nepříjemný zápach.

TOPlist